Albisteak

 

Alkatetzaren 2021eko urtarrilaren 11ko Dekretuaren bidez, honako erabaki hau hartu da:

 

LEHENENGOA.- Onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzea. Hona hemen:

 

ONARTUAK:

​NAN​Interesduna
​11917470C ​A.A.I.
​11922587P ​C.S.S.
​14265093YI.B.T.
​14265706WE.E.E.
​14266194F ​Z.M.L.
​16045783V ​J.T.A.
​16050923M ​A.A.V.
​16054014Z ​A.l.H
​16057901Z ​J.L.M.A.
​16059127K ​F.A.U.
​16070435J​O.A.Z.
​16072238E ​J.R.B.
​16075113E ​H.Z.T.
​16075468D ​N.L.B.
​16090676Z ​A.R.F.
​20170660M ​M.J.C.M.
​20171931B ​Z.L.T.
​20173972H​E.F.C.
​20180526G ​B.J.P.
​20220722L ​I.I.G.
​20220954K ​J.A.V.F.
​20222044FL.L.D.
​21509612N ​M.C.C.I.
​22717692V ​C.A.A.
​22724440A ​F.J.S.C.
​22741101N ​M.I.G.R.
​22743678J ​C.B.G.
​22748200G​J.I.R.D.
​22752593GE.F.G.
​22752611E ​I.A.M.
​22763599Q ​J.L.G.
​29030317Q I.B.S.I.B.S.
​29030893V M.N.OM.N.O
​30557658L J.M.C.P.​J.M.C.P.
​30559612H M.L.B.M.L.B.
​30580279P J.I.E.M.​J.I.E.M.
​30582982C P.M.M.B.​P.M.M.B.
​30585482J B.E.F.​B.E.F.
​30587103R M.E.A.U.M.E.A.U.
​30601616R O.I.D.F.​O.I.D.F.
​30601717X S.O.A.​S.O.A.
​30611907B A.B.G.​A.B.G.
​30612013W M.E.O.C.​M.E.O.C.
​30628553M A.J.U.A.​A.J.U.A.
​30650248B U.P.U.​U.P.U.
​30651281D M.I.L.E.​M.I.L.E.
​30652691Q M.S.R.​M.S.R.
​30662999C I.A.I​I.A.I
​30667182V T.G.Z.​T.G.Z.
​30671185H O.O.C.R​O.O.C.R
​30679118Q A.A.L.​A.A.L.
​30680512F L.H.G.​L.H.G.
​30680918E J.I.T.I.​J.I.T.I.
​30688922E A.A.H.A.A.H.
​32403337G A.R.P.A.R.P.
​44173209F A.D.M.A.D.M.
​44344810M K.E.C.D.​K.E.C.D.
​44688076L A.K.I.​A.K.I.
​44972116D I.L.A.I.L.A.
​44975419T M.H.M.​M.H.M.
​45622692F G.E.R.​G.E.R.
​45622694D I.E.R.​I.E.R.
​45662562H E.B.G.​E.B.G.
​45663240Y Y.L.B.​Y.L.B.
​45664579B J.R.R.​J.R.R.
​45670322G E.L.A.​E.L.A.
​45670756R I.B.F.​I.B.F.
​45670763P C.U.F.​C.U.F.
​45673048Q M.B.G.S.M.B.G.S.
​45674685C E.A.U.​E.A.U.
​45677171E N.C.C.​N.C.C.
​45679701E I.G.M.​I.G.M.
​45679918D J.B.T.​J.B.T.
​45750326z U.T.D.​U.T.D.
​45818104L N.C.G.N.C.G.​
​45818238H B.G.O.​B.G.O.
​45819463J A.C.E.​A.C.E.
​45819758D J.B.F.​J.B.F.
​45822557S G.I.C.G.I.C.
​45824451X J.M.B.​J.M.B.
​45890759D N.H.M.​N.H.M.
​45891050R A.U.C.A.U.C.
​45892001D G.F.D.​G.F.D.
​45892156A I.S.U.​I.S.U.
​45893770F A.G.G.​A.G.G.
​45915197K E.F.G.E.F.G.​
​45915736P E.F.M.​E.F.M.
​45916437L B.G.R.​B.G.R.
​45916526Q S.M.D.​S.M.D.
​45947275Z J.E.B.​J.E.B.
​45993593X G.L.S.​G.L.S.
​45993654W A.L.M.​A.L.M.
​60347294R E.R.O.E.R.O.
​71020737A A.P.P.A.P.P.​
​71211892M S.P.S.​S.P.S.
​72316027W P.M.M.​P.M.M.
​72316771X I.G.P.​I.G.P.
​72397608W J.P.I.C.​J.P.I.C.
​72398569C E.R.C.​E.R.C.
​72403445C I.J.B.I.J.B.
​72405111F P.R.G.​P.R.G.
​72407388F J.A.R​J.A.R
​72485755J K.I.E.U.K.I.E.U.
​72717347H E.L.G.​E.L.G.
​72749225H E.A.A.​E.A.A.
​72830882W A.G.B.​A.G.B.
​78872507X G.A.E.​G.A.E.
​78873176N E.P.G.​E.P.G.
​78875734V L.A.A.​L.A.A.
​78879009A A.T.E.​A.T.E.
​78882555F J.M.V.​J.M.V.
​78887794W I.Z.S.S.I.Z.S.S.
​78897351Z A.A.E.​A.A.E.
​78897749K I.R.C.​I.R.C.
​78901832X A.R.M.A.R.M.
​78903046M J.E.V.A.​J.E.V.A.
​78904105Y I.C.P.I.C.P.​
​78904196M J.M.M.S.​J.M.M.S.
​78905849W G.E.A.​G.E.A.
​78906160Z J.B.A.J.B.A.​
​78907328D E.P.F.E.P.F.​
​78911728Q J.M.A.​J.M.A.
​78914094J G.S.A.​G.S.A.
​78917558G M.G.A.​M.G.A.
​78920244E A.I.R.​A.I.R.
​78932898A A.V.C.​A.V.C.
​78935779D D.M.R.D.M.R.​
​78942620L J.C.C.J.C.C.
​78952178D J.U.M.​J.U.M.
​78955642T U.L.Z.​U.L.Z.
​789566686D G.E.L.​G.E.L.
​79051935S A.C.O.​A.C.O.

Baztertuak:

NAN​InteresdunakBaztertzeko arrazoia
​11919593G ​V.G.A.Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea
​30557658L ​J.M.C.L. Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea
​72404438R​A.M.D. Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea
72401742LA.N.P.Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea
78901524R​U.A.P. Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea
​44687296K​U.Z.L. 
Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea

 

BIGARRENA.- Deialdiaren oinarriekin bat etorriz, honela osatuko da epaimahai kalifikatzailea:

LEHENDAKARIA:

TITULARRA: ALBERTO GABANES RIVERO JAUNA

ORDEZKOA: IZASKUN SARASOLA GONZALEZ ANDREA

BATZORDEKIDEAK:

TITULARRA: JUAN BARRERA SARABIA JAUNA

ORDEZKOA: JOSE MIGUEL IRIONDO GAINZA JAUNA

TITULARRA: GORKA AROSTEGUI MARTÍNEZ JAUNA

ORDEZKOA: GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ JAUNA

TITULARRA: IRMA ARRIANDIAGA BASABE

ORDEZKOA: HARRIAREN KONTZEPZIOA

TITULARRA: DOLORES APARICIO VICENTE

ORDEZKOA: ITZIAR URCELAY GÓMEZ

 

IDAZKARIA:

TITULARRA: CATALINA RAMÓN CABEZÓN ANDREA

ORDEZKOA: AMPARO LOPEZ VAZQUEZ ANDREA

 

HIRUGARRENA.- kanporatutako izangaiek 10 eguneko epea izango dute, ebazpen hau udaletxeko iragarki-oholean eta udalaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, baztertzearen aurka erreklamatzeko edo hura eragin duten hutsegiteak zuzentzeko. Epe berean, epaimahai kalifikatzaileko kideak ezetsi ahal izango dituzte.

 

Aurrekoa erreklamaziorik gabe amaitzen bada, behin betiko onartutzat joko da behin-behineko zerrenda.

 

LAUGARRENA.- Lehenengo ariketa egiteko eguna 2020ko urtarrilaren 27a, asteazkena, izango da, 10: 30ean, Ortuellako Udal Kiroldegian.

 

BOSGARRENA.- Nahitaezkoa izango da hautagaien segurtasuna eta osasuna bermatzeko ezarritako neurriak betetzea.

 

SEIGARRENA.- Nahitaezkoa izango da maskara kirurgikoa edo ffp2 jantzita joatea probara.

 

ZAZPIGARRENA.- Barrutirako ateak 9: 30etik aurrera irekiko dira, ateak mailaz maila egin daitezen eta izangaiak sarreran pilatu ez daitezen.