Albisteak

 

Ekonomi Jardueren gaineko Zergari dagokion 6/1989 Foru Dekretuari atxikiz eta 3/2015 Foru Arauan xedatutakoarekin bat etorriz, interesdunek otsailaren azken 15 egun naturaletan Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren Matrikula aztertzeko
sarbidea izango dute Bizkaiko Foru Aldundiaren Interneteko ornan, bertan izaera pertsonaleko datuak behar bezala zaintzen direla ziurtatzeko identifikazio datu batzuk eskatuko direlarik.

Aipatutako Zergaren matrikulan, interesatuek, bidezkotzat jo izanez gero, birjarpen-errekurtsoa jarri ahal ¡zanga dute Zentsuak Kontrolatzeko eta Udal Zergak Kudeatzeko Zerbitzuan bertan, edo ekonomia-administraziozko erreklamazioa Bizkaiko Foru Auzitegi
Ekonomiko-Administratiboan, bi errekurtsoak batera ezin aurkez daitezkeelarik. Bietarako hilabete bateko epea izango dute, erakustaldia amaitu eta hurrengo egunean hasita.

Informazio gehiago