Albisteak

 

Udalbatzak 2017ko urtarrilaren 26an egindako osoko bilkura, besteak beste, honako hau erabaki zuen: Lehenengoa: Ortuellako administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantza, behin-behinean onartzea. Bigarrena: Dokumentua hogei eta hamar (30) egunetan zehar jendaurrean paratzea, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean dagozkion alegazioak aurkezta ahal izateko.

BAO - BOB