Albisteak

 

Udalbatzak 2016ko uztailaren 29an eta 2016ko abenduaren 29an egindako Osoko Bilkuran, besteak beste, honako hau erabaki zituen:

— Ortuellako Udal Erregelamendu Organikoa hasiera batean onartzea.
— Herritarren Partaidetza Organoak arautzen dituen Araudia hasiera batean onartzea.

Dokumentua hogeita hamar (30) egunetan zehar jendaurrean paratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izateko.

BAO - BOB