Albisteak

 

Udalbatzak 2017ko otsailaren 27an egindako Osoko Bilkuran, besteak beste, honako hau erabaki zuen:

Dokumentua hogeita hamar (30) egunetan zehar jendaurrean paratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izateko.

BAO - BOB