Albisteak

 

Udalbatzak 2018ko maiatzaren 31n egindako Osoko Bilkuran, besteak beste, honako hau erabaki zuen:
 
— Etxebizitzen eta saltokien irisgarritasuna sustatzeko Ordenantza hasiera batean onartzea. Dokumentua hogeita hamar (30) egunetan zehar jendaurrean paratzea
 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izateko.
 
Ortuellan, 2018ko ekainaren 5ean.—Alkatea, Saulo Nebreda Trevejo

Informazio gehiago: http://www.ortuella.eus/eu-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas/Paginas/Ordenanzasreguladoras.aspx