Albisteak

 
Jendaurrean erakusteko epea bukaturik eta inolako kexarik aurkeztu ez denez, Tokiko Araudiaren Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluaren arabera, Barne Erregimen araudia argitaratzeari ekin zaio, jarraian datorrena izanik:

Etxebizitza-eraikinak birgitzeko jabeen-erkidegoentzako laguntzen oinarri arautzaileak