Albisteak

 

Zure zergak, banku-helbideratzerakoan, %5eko horabia izango duzu 2019 ekitaldian.
Hobaria jasoko duten zergak, hauek dira:
 
 
• Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Gaineko Zerga (TMIZ).
• Herri– Lurren Kanona (CANON).
• Pasabideak eta Espaloien Zeharkapena. (PASABIDEAK).
 
Zerga hauek helbideratuta badituzu jada, ez duzu ezer ez egin behar hobaria ofizioz aplikatuko da.

NOLA HELBIDERA DEZAKET?
 
Banku-helbideratzeko formulazioa betez eta hurrengo lekuetan aurkeztuz:
 
• Udal Erregistroan, Oken kokatua.
• Erregistro Elektronikoan,  www.orutella.eus egoitza elektronikoan.
 
Pertsona Eskatzailea, Zergaren Titularra izan behar da.
 
Inprimaki gehiago behar izatekotan, OKEko Bulego Orokorretan eska daitezke edo udal web orriaren bitartez deskargatu daitezke. (www.ortuella.eus).
 
 
NOIZ ARTE?
PASABIDEAK 2019ko urtarrilaren 31rarte
TMIZ 2019ko martxoaren 2rarte
KANONA 2019ko abuztuaren 16rarte

 
2020an 34ko eta 2021 %1eko hobaria dago aurreikusia.

Inprimakia (PDF 44KB)

Iragarkia (JPG 1,39MB)