Alkateordeak

Udal guztietan daude alkateordeak. Alkatea ordezkatzen dute, izendapenaren araberako hurrenkeran, postua bete gabe dagoenean, alkatea bertaratu ezin denean edo gaixotzen denean. Alkateak hautatu eta aldatzen ditu, nahierara, Tokiko Gobernu Batzordeko kideen artean. 2019ko uztailaren 5eko 734.19 Alkatetza Dekretua izendatu ziren Alkateordeak.

Lehenengo Alkateordea: Ainhoa Hernandez Marcos andrea (EAJ-PNV)
Bigarren Alkateordea: Natalia Vellarino Diaz andrea (EAJ-PNV)
Hirugarren Alkateordea: Jose Angel Seijo Urgel jauna (PSE-EE)
Laugarren Alkateordea: Amaia González Novo andrea (EAJ-PNV)

Zinegotzi ordezkariak

Tokiko Erakundeen Antolamenduari, Jardunbideari eta Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 28ko 2568/86 EDren (aurrerantzean AJA) 119. artikuluan ezartzen da honako hauek direla lurraldeko toki erakundeen organo osagarriak: 1. Horietan guztietan, a. Zinegotzi eta diputatu ordezkariak...

Zinegotzi ordezkariak dira alkatearen eskumenak eskuordetuta dituzten zinegotziak.

Ainhoa Hernandez Marcos andrea honako arloetako zinegotzi eskuordetua:

 • Auzoak
 • Ekitaldiak
 • Herri Partaidetza

Natalia Villarino Diaz andrea honako arloetako zinegotzi eskuordetua:

 • Gazteria
 • Kirolak
 • Kultura
 • Hezkuntza
 • Euskera

Gonzalo Rodriguez Diaz jauna honako arloetako zinegotzi eskuordetua:

 • Obrak eta Zerbitzuak
 • Komunikazioa
 • Berrikuntza

Amaia Gonzalez Novo andrea honako arloetako zinegotzi eskuordetua:

 • Gizarte Ekintza

Asier Galdames Iglesias jauna honako arloetako zinegotzi eskuordetua:

 • Lana
 • Toki Garapena
 • Komertzioa
 • Ogasuna.
 • Transparentzia.

Oscar Salicio Rego jauna honako arloetako zinegotzi eskuordetua:

 • Hirigintza
 • Irisgarritasuna
 • Etxebizitza
 • Ondarea

Jose Angel Seijo Urgel jauna honako arloetako zinegotzi eskuordetua:

 • Ingurugiroa
 • Turismoa

Arloetako koordinatzaileak

Lurralde koordinatzailea, Obrak, Zerbitzuak, Hirigintza, Ingurumena eta Etxebizitza arloak batzen dituena
Oscar Salicio Rego jauna

Antolakuntza koordinatzailea, Administrazio Orokorra, Ogasuna, Herri Segurtasuna, Transparentzia, Komunikazioa eta Berrikuntza arloak batzen dituena
Asier Galdames Iglesias jauna

Hiritartasun koordinatzailea, Gizarte ekintza, Gizartekulturala, Herri Partaidetza, Euskera, Enplegua eta Herri Garapena arloak batzen dituena
Ainhoa Hernandez Marcos andrea