Kontratatzailearen profila

Kontratazio mahaiaren kideak

Gaurko Kontratazio Mahaiaren Konposizioa, Osoko Bilkura edo Alkatetzaren lehia diren gaietarako:

2018ko martxoaren 22ko Osoko Bilkuraren hirugarren puntua.

Lehendakaria: Saulo Nebreda Trebejo Jauna. (Alkatea).
Idazkaria: Alberto Gabanes Rivero Jauna (Udal Idazkaria)

Batzorkidea:
Izaskun Sarasola Gonzalez andrea (Udal Kontu Hartzailea)
Isabel García Fernandez andrea (Esku-Hartze Komunitarioko Teknikaria)
Jesús Uriarte Arziniega jauna (Udal Arkitektoa)

Informazio gehiago