Ogasuna

 

Diru-sarrera fiskalen batezbestekoa biztanleko: 307,17 €

Onartutako eskubide netoak (Zergak eta Tasak): 2.583.335,15 €

Biztanleria 2014ko urtarrilaren 1ean: 8.410,00