Herri-lurren kanona

TASAREN DESKRIBAPENA

Tasa hau biltzen da aldizkako errolda bat eginez.

Tokiko jabari publikoaren erabilera zargapetzen du, hau da, etxebizitza, garaje, baratze edo etxetxo eta landaketa edo landerako erabilitako lursailak.

ORDAINTZEKO EPEALDIA

2019ko ekitaldiaren ordaintzeko epea, 2019ko irailaren 17tik azaroaren 17ra.

Helbideratutako ordainagiriak 2019ko urriaren 17an kargatuko dira.