Ordenantzak

  • Ordenantza arautzaileak
  • Araudiak
  • Ordenantza fiskalak
  • Tramitazioan dagoen araudia
  • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala