Gizarte ongizatea

 

Gizarte Larrialdiko Laguntzak prestazio ekonomikoak dira. Ez dira aldizka ematen direnetakoak. Diruz laguntzeko xedea dute gastu zehatzei aurre egiteko baliabide gutxi dituzten pertsonei. Gastu horiek ohikoak edo ez-ohikoak izan daitezke, eta gizarte bazterkeria egoerei aurrea hartu, haiek ekidin edo gutxitzeko beharrezkoak dira.

Onuradunak

Gizarte Larrialdiko Laguntzen onuradunak ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsonak izan daitezke:

  1. Ortuellako Udalerrian erroldatuta egotea eskabide aurkeztu momentuan.
  2. Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egotea eskaera aurkeztu baino sei hilabete lehenagotik gutxienez.
  3. 18 urte baino gehiago izatea. 18 urtetik beherakoak laguntzaz baliatu ahal izango dira, baldin eta gainerako betekizunak betetzen badituzte eta mendekotasun egoeran dagoen norbait ekonomiko euren kargura badute, baita gurasorik ez duten umezurtzak badira ere.
  4. Bizikidetzako unitate ekonomiko bereiziko kide diren pertsonen gastu zehatzak ordaintzeko behar beste baliabiderik ez izatea.
  5. Gutxienez eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenago sortutako bizikidetza unitatea izatea.

Gizarte larrialdietarako diru-laguntzak banatzeko irizpideak

Gehienezko kopurua

  1. Ezin izango dituzte eskatu Gizarte Larrialdiko Laguntzarik mantenimendu eta energia gastuentzako, Gizarte Prestazio Osagarriak jasaten dituzten onuradunek.
  2. Alokairuan edo erositako babestutako etxeetan bizi direnek, ezin izango dituzte Gizarte
  3. Larrialdiko Laguntzak eskatu mantenimendu gastuetarako.
  4. Ez da GLL-rik emango, elkarbizitza unitatearen finantza aktiboa 8.000,00 €tik gorakoa denean eta. Halaber, 2018-2019an oinarrizko ekipamendutik gorakoa den auto bat baino gehiago erosi dutenean, eta zerga-zorren jakinaren gainean ez egotekotan.
  5. Bizikidetza unitate bakoitzaren zenbatekoa urtean 3.500,00€ izatea prozesatzen da.

Araudia

Agindua, 2018ko abenduaren 12koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena (E.H.A.A. 2018-12-26)

4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gizarte larrialdietako laguntzei buruzkoa (E.H.A.A. 2011-02-09)

 Udaleko Alkatetzaren 176. Dekretua, 2018ko otsailakoa (PDF 101KB)

16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gizarte larrialdietako laguntzen aldaketei buruzkoa