Hirigintza zerbitzuak

Helburuak:

 • Udal Plangintza egitea, jarraitzea eta betetzen dela kontrolatzea (Hiri-Antolakuntzaren Plan Orokorra, Alde Zaharrari buruzko Plan Berezia, Plan Partzialak)
 • Udal Plangintza kudeatzea.
 • Obra-lizentziak, jarduerak instalatzeko lizentziak eta establezimenduak zabaltzeko lizentziak ematea. (Ikusi) 
 • Establezimenduek indarrean dauden arauak eta jarduerak instalatzeko baldintzak betetzen dituztela kontrolatzea.
 • Obra-proeiktuak idatzi eta burutzea (kaleen urbanizazioa, parke eta lorategiak jartzea, oinezkoentzako pasaguneak egitea, udal eraikinak)
 • Orube eta eraikinetan segurtasun-, osasun- eta apaindura-ezaugarriak zaintzeko obrak egiteko aginduak ematea.
 • Eraikinen aurri-deklarazioak.

Zerbitzuak:

 • Aldez aurreko jakinarazpenaren mendeko jarduera sailkatua.
 • Tabernetako terrazetan mahaiak, aulkiak eta bestelakoak instalatzeko baimena.
 • Jabari publikoa erabiltzeko baimena.
 • Jardueren titulartasun-aldaketaren aldez aurreko jakinarazpena.
 • Obra txikiaren aldez aurreko jakinarazpena.
 • Hirigintza-kontsultak.
 • Sailkatutako jardueraren lizentzia.
 • Aldamioak eta karga-jasogailuak jartzeko lizentzia.
 • Garabia instalatzeko lizentzia.
 • Lurrak mugitzeko lizentzia.
 • Partzelak egiteko eta banatzeko obra nagusirako lizentzia.
 • Lehenengo erabilerarako edo erabilera-aldaketarako lizentzia.
 • Ibi-eskaera.
 • Hiritartze-proiektuak izapidetzea.
 • Antolamenduko dokumentuak izapidetzea.
 • Hirigintza-kudeaketako
 • Agiriak izapidetzea.
 • Hirigintza-legezkotasuna kontrolatzea.
 • Obrak ikuskatzea.

Arduradun Politikoa: Oscar Salicio Rego (PSE-EE)

 • Udal Plangintzako Aholku Batzordea
 • Hegoaldeko trenbide-saihesbidearen bannerra
 • Ortuella Katalogoa bannerra
 • Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa
 • Parte Hartzea Hirigintzan
 • Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena
 • Ortuellako leihoa bannerra
 • HAPO - Herri-Antolamendurako Plan Orokorra bannerra

Harremanetarako:

Kiskaltze Labea
Golifar Auzoa z/g
Tel.: 946640200 luz. 2027
Saileko e-maila: oficinatecnica@ortuella.eus