Kontu hartzailetza- diruzaintza

 

Zergaren deskribapena

Ortuellako Udal-mugartean ematen den, edozein ekonomi jarduera zergapetzen du.

Udal tibutazioa, koefiziente batzuk aplikatuz lortuko da (ponderazio koefizientea, koefiziente bakarra) eta indize eskala bat, non kontutan hartuko da jarduerako kalea, kontutan izanda, 1/1991 Foru Dekretua Arauemailea, apirilaren 30ekoa, non onesten dira tarifak eta jarraibideak.

Pago de los Recibos

Kontsultak

Legezko araudia

Ondare fiskalak

Este impuesto dispone de una serie de beneficios fiscales:

 • Ekonomi jarduera bati ekiten diotenen kuotari %era arteko hobaria, baldin eta udal kuota ordaintzen badute, bigarren zergaldia amaitu ondoren jarduerak irauten duen lehen bost urteetan.
 • Enpleguaren sorkuntzarren zioz kuotaren hobaria udal kuota ordaintzen duten subjektu pasiboentzat, baldin eta hobaria aplikatu aurreko zergaldian zehar mugaegunik gabeko kontratudun langileen batez besteko plantilan gehikuntza izan bada aurreko zergaldiarekin erkaturik.  Hobariaren portzentajeak hauek izango dira:
  • %10eko edo gehiagoko hazkunderako, hobaria %10ekoa izango da.
  • %20ko edo gehiagoko hazkunderako, hobaria %20ekoa izango da.
  • %30eko edo gehiagoko hazkunderako, hobaria %30ekoa izango da.
  • %40eko edo gehiagoko hazkunderako, hobaria %40ekoa izango da.
  • %50eko edo gehiagoko hazkunderako, hobaria %50ekoa izango da.
 • Udal Ordenantzan aipaturiko beste salbuespen batzuk.