Lana

 
Kontu hartzailetzat eta diruzaintza zerbitzuei atxikitako administrari lanpostuko hautapen lehiaketa.

Oinarriak. 2016ko urriaren 25eko 203. BAOn argitaratua.
Eskaerak aurkezteko epea: 2.016ko Azaroaren 4erarte